[ Sau Lưng Một Vạt Nắng ] Đã Đến Lúc Nói Lời Tạm Biệt

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2013
Tags: ,

1 nhận xét:

Các Bạn Lưu Ý:

- Để các nhận xét của các bạn đến được hòm mail của BQT thì các bạn nên dùng chức năng bình luận của blog không nên dùng bình luận của facebook. Không có tài khoản của google thì bạn có thể nhận xét "Ẩn Danh". Nếu chỉ nhận xét bình thường thì có thể dùng cmt của facebook. Dùng cmt của facebook sẽ không đến được hòm mail của BQT
- Các nhận xét nên có tính xây dựng, tránh nhận xét những cụm từ gây phản cảm đối với người xem.